Hopp til hovedinnhold

Else Marie Hagen: Denne dagen, denne natten

  • 1/1
    Øyelokk, 2022/2023 © Else Marie Hagen

Else Marie Hagens nye fotografier i Galleri K viser gamle mennesker, ymse gjenstander, myr og mo, ungdommer og nyfødte dyr. Også et kamera finnes i motivrekken. Det ligger i stolen, delvis skjult i en hettegenser. Hvilket sted og hvilket blikk angis her? Er dette intimsfærens trygge plett som det subjektive blikket betrakter verden fra, eller er genseren tvert imot kamuflasje for et observerende øye utenfra? Den billedmessige tvetydigheten blir gjenstand for Hagens fotografiske undersøkelse.

Begreper som sted, tid og tilstander er i spill i utstillingen, ikke bare i kraft av fotografienes motiver, men også gjennom måten de møter visningsrommets her og nå på. Fotografiene er sidestilt med elementer i andre materialer, og sammen skaper arbeidene en "aksentuering av sted og ting", slik Jørgen Lund beskriver det i sin tekst til utstillingen. Små hauger av gjenstander på bordet i et fotografi, en grushaug på gallerigulvet: slike sammenstillinger åpner for tilnærminger til stedet både som forestilling og fysisk erfaring og lar motivets tid falle sammen med gallerirommets presens.

Forholdet mellom bilde og rom har lenge vært et anliggende i Hagens fotografier, som ellers har tatt for seg både samfunnsmessige og formale problemstillinger. I utstillinger på Galleri K, Vigelandsmuseet og Kunstnernes Hus har hun også latt fotografi være utgangspunktet for romlige installasjoner, den ene innkjøpt av Nasjonalmuseet og inkludert i utstillingen Absolutt installasjon.

I forbindelse med utstillingen er det laget en katalog med tekster av Pedro Carmona-Alvarez og Jørgen Lund.
 

Else Marie Hagen (f. 1963) er representert i en rekke offentlige samlinger som Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Preus Museum, Bergen Kunstmuseum KODE, Stavanger Kunstmuseum MUST, Nordnorsk Kunstmuseum, Oslo kommunes kunstsamling, Stavanger kommunes kunstsamling, foruten flere private samlinger som Storebrand Kunstsamling, Statoil Kunstsamling og Nordea Norge Kunstsamling. Hun har blant annet hatt separatutstillinger ved Vigeland-Museet (2008) og Kunstnernes Hus (2014), og har deltatt i utstillinger ved bl.a. Stenersenmuseet (2007), Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (2011), Trondheim Kunstmuseum (2013), Henie Onstad Kunstsenter (2014) og Lillehammer Kunstmuseum (2016). De senere årene har Hagen hatt flere separatutstillinger ved Galleri K, den siste i 2021. I 2022 viste hun et prosjekt i 222T i Oslo, og i 2023 deltok hun på Photo London.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2