Hopp til hovedinnhold

Duy Nguyen:
The Sea That Swallows

NB! Arrangementet har funnet sted
Fotografiens hus Oslo
30.mai – 30.juni 2024
  • 1/1
    © Duy Nguyen, Hard Weep, The Sea That Swallows

The Sea That Swallows av Duy Nguyen åpner torsdag 30. mai på Fotografiens Hus. Separatutstillingen er en hyllest til vietnamesiske flyktningers reise over havet i tiårene etter Vietnamkrigen, og en undersøkelse av migrasjonens psykologiske ettervirkninger. 

Vietnamesiske flyktninger kom til Norge fra 1975 til midten av 90-tallet. Selv om vietnamesere er en av de største innvandrergruppene i Norge, har det sjeldent vært fokus på deres historier og hvordan de opplevde migrasjonsprosessene. 

–Våre historier blir ofte fortalt fra et utenfra-perspektiv. For meg er det viktig å kunne fortelle historien slik jeg selv har opplevd den, en historie med ringvirkninger, som fortsetter å utspille seg i nåtiden. Ettersom jeg kom til Norge som barn har jeg få minner fra tiden som flyktning, men jeg har arvet mange traumer fra foreldrene mine, som bevitnet krigen og opplevde de psykiske innvirkningene migrasjon kan ha. 

The Sea That Swallows er et kunstnerisk forskningsarbeid, der Nguyen utforsker både den vietnamesiske diasporaens kollektive historie og sin egen familiehistorie. Gjennom fotografi, poesi og interaktiv installasjon formidles en fortelling som er mangefasettert og flertydig. Sentralt i utstillingen er bruken av havet og maritime elementer som visuelle metaforer for reise, transformasjon, frykt og tap.

Med prosjektet retter Nguyen kritikk mot hvordan mange flyktninger og migranter ikke får nødvendig psykologisk helsehjelp for å gå over i sine nye liv. Det finnes også et element av kritikk mot vietnamesisk og asiatisk kultur, for manglende rom og åpenhet rundt psykisk helse. 

–Prosjektet er sett gjennom mine egne øyne og reflekterer over opplevelsene som skjedde i og med familien min. Mine foreldre led av ekstrem posttraumatisk stresslidelse, og ble aldri behandlet eller visste hvordan de skulle få hjelp. Til slutt endte min mor sitt eget liv på samme sted som hun startet sitt nye liv i Norge, druknet i havet. 

Med utstillingen ønsker Nguyen å skape rom for refleksjon og diskusjon. Særlig ønsker han at utstillingen skal medvirke til mer åpenhet rundt mental helse, multikulturell identitet og diasporahistorier: 

–Vi kan ikke leges fra våre traumer med mindre vi kjenner til vår kulturelle arv. Ved å lære mer om båtreisene og migrasjonens ettervirkninger, forstår jeg bedre min egen historie og mine foreldre. Med prosjektet deler jeg av min forskning og mine funn gjennom poetiske tolkninger i form av språk og estetikk. Prosjektet forsøker å sette sammen brikker i et puslespill som enda ikke er ferdigstilt. 

 

Utstillingen er støttet av Norsk Fotografisk Fond 

 

Duy Nguyen (f.1989 i Kuala Lumpur, Malaysia) er oppvokst i en flyktningeleiren Bidong og kom til Norge som barn. Han er vokst opp i Haugesund og på Karmøy. Nguyen er utdannet designer, men har de siste årene utviklet en kamerabasert kunstpraksis. Han arbeider med tema om migrasjon, diasporahistorier og multikulturell identitet, ofte i sammenheng med mental helse. 

 

På få år har han rukket å gjøre et inntrykk både nasjonalt og internasjonalt, med deltagelse på Høstutstillingen, Østlandsutstillingen, Liquida PhotoFestival, Fresh Eyes m.m. I 2024 deltar han også på Vårutstillingen på Fotogalleriet, Oslo. For tiden gjør han OCA sitt 1-årige kunstneropphold på Künstlerhaus Bethanien, Berlin, hvor han senere i år skal ha en utstilling. Nguyens arbeid finnes i samlingen til Karmøy Kunstforening, PRS Collection Turin samt Goethe-Instituttet. Han ble også tildelt et 2-årig arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend i 2024.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2